Δ.Σ. Εθνικού Τμήματος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


Βλάσιος ΒΑΛΑΤΣΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Εμμανουήλ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ


Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ


Ειρήνη ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ
Γ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ


Παπάς Βασίλειος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Αχιλλέας ΜΠΕΓΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ Δ.Σ.


Αχιλλεύς-Βαλάντης ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ


Χρήστος ΠΑΡΓΙΝΟΣ
Αναπλ. ΤΑΜΙΑΣ


Παντελής ΧΡΑΠΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ


Μηνάς ΣΚΑΡΛΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ


Χρήστος Κοντάκος
ΜΕΛΟΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Γεώργιος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Χρήστος ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΜΕΛΟΣ

Σωτήριος ΚΑΣΙΜΟΣ
ΜΕΛΟΣ